KONTAKT

MPM doo
Adresa: Vrbaska 4, 78420 Srbac, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: +387 51 744 054
E-mail: mpm@mpmdoo.com ; mpm@teol.net
Radno vrijeme: 7 – 15h

Direktor: Slobodan Cvijetić
Mobilni telefon: +387 65 821 627
Email: slobodan.cvijetic@mpmdoo.com

Rukovodilac proizvodnje: Sreten Cvijetić
Mobilni telefon: +387 66 700 029
E-mail: sreten.cvijetic@mpmdoo.com

Računovodstvo: Marija Cvijetić
Mobilni telefon: +387 65 366 367
E-mail: marija.cvijetic@mpmdoo.com